Türkçe English Deutsch Français italiano русский

     Kurumsal Kültür

SİPİL AŞ’nin inşaat, plastik ve çelik konstrüksiyon sektörlerindeki iş yaşamında iyi yönetimin temelini kolektif etkinliğe bağlı üretimi hedefleyen “Kurumsal Yönetim Anlayışı“ oluşturmaktadır.

SİPİL A.Ş. kurumsal organizasyon yapısında görev alan tüm çalışanlarını karar ve uygulama süreçlerine dahil ederek birlikte, karar alma, birlikte üretme kolektif etkinlik anlayışını kurumsal kimliğe dönüştürmüştür.

SİPİL A.Ş. kurumsal kültürünün eksenini “yetersizlikleri değil, yeterlilikleri öne çıkarmak,” takım, ekip anlayışını geliştirip yaşatmak ve sürekli kılmak oluşturmaktadır.

SİPİL A.Ş. takımı önceden belirlenmiş ortak amaçlarını gerçekleştirmek doğrultusunda eşgüdüm içinde çalışan bireylerden oluşur.

SİPİL A.Ş. takımı,
Birlikte adım atmayı gelenek haline getirmiştir.
İş süreçlerinde karşılıklı olarak bağımlı olduklarını bilirler ve bütünselliği gözetirler.

Birbirlerinin beceri deneyim ve katkılarına gereksimin duyduklarını bilirler.

Birlikte üretmenin, beraberce çalışmanın tek başına çalışmaktan daha yararlı olduğuna inanırlar.

SİPİL A.Ş. yönetim kurulunun öncelikli görevi, yine birlikte oluşturduğu geniş görüşlülük, misyon, değerler ve stratejiye bağlı takımını üretime hazırlamak, hedeflerine yönelik sinerjiyi oluşturmaktır.

SİPİL A.Ş. en az sonuç üzerinde olduğu kadar süreç üzerinde de yoğunlaşır. Geri bildirimli iş süreçleri kurumsal canlılığımızın özünü oluşturur. Elde edilen veriler bir diğer hedefe ulaşma amaçlı çıkılan yolda birer kilometre taşı olarak kullanılmak üzere takımımızın belleğine kaydedilir, kurumsal birikime dahil edilir.

SİPİL A.Ş. kurumsal kültürünü oluşturanlar,

“Başarıyı;

değer bilmek,

değer yaratmak,

kişisel ve kurumsal sürdürülebilir gelişim”

olarak algılayıp yenilikçilik felsefesiyle SİPİL AŞ.’ yi geleceğe taşımaktadır.

Kurumsal kültürümüzü oluşturan bu temel ilkesel yaklaşımımız,

Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile standartlaşan üretimimiz,

Müşterimizi iş ortağımız olarak gören anlayışımız,

Sürekliliği hedefleyen ekip çalışmalarımız,

Tüm işlerimizde mükemmelliği sağlamıştır.

Mükemmelliği arayışımız bitmedi bitmeyecek.

SİPİL A.Ş. güçlü sermaye yapısı, deneyimli yönetim ve teknik kadroları,

İlkelerinden ve kalitesinden ödün vermeyen anlayışı ile

Çağdaş, sanayileşen, kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması sürecine, GÜVENLİ, VERİMLİ, KALİTELİ,

EKONOMİK, ESTETİK YAPILAR ile ÜRÜN ve HİZMET üreterek, katkıda bulunmaya kararlılıkla 

devam edecektir.HABERLER  
            GÜNCEL PROJELER
   
   
   
      
     M.O.S.B. 4. Kısım O.S.B. İsmail Sarıgözoğlu Cad. No: 1 MANİSA - Tel: +90 (236) 213 0530Kullanım Şartlari - Gizlilik Politikasi