Türkçe English Deutsch Français italiano русский

     Kalite Politikası

SİPİL GRUP MİSYON ve DEĞERLERİMİZ

SİPİL GRUP tüm girişimlerinde, değer bilmek, değer yaratmak ilkesiyle

 • müşteri, tedarikçi, yardımcı yüklenici ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmayı,
 • bilimi ve tekniği kullanarak toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını,
 • çevrenin ve doğanın korunmasını hedefleyen bir anlayışla ürün ve hizmet üretmeyi misyon kabul etmektedir.

Bu misyonu yerine getirmek için;

 • Çalışanlarımızla birlikte geçmiş deneyimleri gözeterek, katılımcı ve takım olma anlayışını sürdürmeyi
 • Çağdaş bilgi ve teknolojilerden azami oranda yararlanarak, sürekli araştırmayı, geliştirmeyi, yenilenmeyi
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte bilinir, tanınır ve aranır kurumsal bir firma olmayı vizyonu olarak benimsemiştir

Kalitenin misyonumuza ulaşmada, başarıyı yakalamada çok önemli bir etken olduğunu bilerek, bir dünya şirketi olma yolunda ilerleyişimiz devam edecektir.

SİPİL GRUP KALİTE POLİTİKASI

SİPİL GRUP günümüzün hızla değişen piyasa koşullarını ve buna bağlı taleplerini algılamanın, değişimlere uyum sağlamanın yolunun kalite anlayışını sürekli kılmak ve geliştirmekten geçtiğine inanmaktadır.

Buna göre oluşturduğumuz Kalite Politikamızda;

 • Müşteri taleplerini ve memnuniyetini karşılamada, müşteriye olan kalite taahhütleriyle birlikte, SİPİL GRUP ilke ve değerlerini gözeterek ürün ve hizmet sağlamak,
 • Müşterilerine sunduğu ürünlerde çalışanların bilgi ve deneyimleri ile yeni teknolojileri kullanarak en güvenli, estetik, uygun maliyetli tasarımlar gerçekleştirmek,
 • Müşteri beklentilerini yasalar ve standartlar çerçevesinde ürün ve hizmete dönüştürmek,
 • Üretim ve hizmet proseslerini gerçekleştirirken çevre ve iş sağlığı güvenliği kural ve düzenlemelerinden ödün vermeden, çevre ve topluma duyarlı bir şirket kültürünü sürekli kılmak,
 • SİPİL GRUP çalışanlarının, yardımcı yüklenicilerin, tedarikçilerin uyum ve memnuniyet içinde çalıştığı bir kalite sistemi oluşturmak ve bunu korumak,
 • Bu sistem içerisinde çalışanların bilgi ve becerilerini sürekli iyileştirebilecekleri olanakların sunulduğu, iş huzuru ve tatminin önemsendiği bir iş ortamı yaratmak olduğunu vurgulamaktayız.

Tüm bu politikaları uygularken takım çalışmasını, ekip olabilmeyi, kalitenin ve iç ve dış müşteri memnuniyetlerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu bilerek hareket etmekteyiz.

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

ØBiz çalışanlarımıza, Yan Sanayilerimize, Müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;
Ø İnşaat , Plastik , Çelik ve Enerji konularındaki faaliyet alanlarımıza ilişkin İş sağlığı-Güvenliği, Çevre mevzuatı , tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi, 
Ø Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi, 
Ø Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, 
Ø İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı, 
Ø Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp, kaynak kullanımımızı ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi, 
Ø İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının önlenmesi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi için proseslerimizin gerektirmesi durumunda gerekli özel önlemleri almayı, 

Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

                                                                                                                        Hakkı BAYRAKTAR

                                                                                                          SİPİL GRUP Yönetim Kurulu Başkanı

 HABERLER  
          GÜNCEL PROJELER
 
 
 
    
   M.O.S.B. 4. Kısım O.S.B. İsmail Sarıgözoğlu Cad. No: 1 MANİSA - Tel: +90 (236) 213 0530Kullanım Şartlari - Gizlilik Politikasi