Türkçe English Deutsch Français italiano русский

     Kariyer

 

İnsan Kaynakları Politikamız

SİPİL A.Ş. insan kaynakları politikasının amacı, kurumsal kültürümüzü içinde taşıyan, motivasyonu, iş doyumu ve verimliliği yüksek, gerçekleşecek geleceği keşfetme heyecanı ile yaşayan katma değer üreten, çevreye duyarlı, özgüvenli ve mutlu çalışanları ile SİPİL A.Ş. kurumsallığını sürekli kılmaktır.

Birlikte karar alma, birlikte üretme kolektif etkinliğini temel alan yönetim anlayışımız ile katılımı, ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı verimliliği esas alan insan kaynakları politikamız ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünsel çalışma anlayışımız ile SİPİL AŞ. Bugün çalışanların öncelikle tercih ettiği etkin ve mutlu olduğu, bir aile ortamında üreterek yaşadığı kurumsal bir yapıya ulaşmıştır.

Her zaman kaliteli, ekonomik, verimli ürün ve hizmet üretimini esas alan SİPİL AŞ. ‘de çalışanlar “işinin sakini değil, sahibidir.” Bu sahiplenme duygusunun yarattığı sinerji ile ve etkili iletişim, ekip çalışması, sürekli meslek içi eğitimler yoluyla öğrenmeye açıklık, çalışanlarımızın yenilenmesi, gelişimi sağlanmaktadır. Bu çalışma anlayışı SİPİL AŞ.’nin yüksek performansının özünü oluşturmaktadır.

SİPİL A.Ş. inşaat, plastik ve çelik konstrüksiyon alanlarında merkezli tasarımdan başlayarak ürün ve hizmet üretiminde sürekli konusunda uzman ve iyi eğitilmiş personeli ile çalışmaktadır.

SİPİL A.Ş. belgelendirilmiş toplam kalite yönetim sisteminde personeline sürekli olarak kişisel beceri ve kariyer geliştirme eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler, SİPİL AŞ.bünyesinde ilgili eğitim kuruluşlarının (üniversitelerin, meslek odalarının, vakıfların, sektör derneklerin) düzenlediği gerek katılıma açık kurs, seminer, sempozyum, fuar ve sergilere çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilmektedir:

SİPİL A.Ş.’nin organizasyonel başarısının temelinde çalışanlarımızın iş süreçlerinde performans ve katkısının arttırılmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini esas alan sürekli eğitimler büyük rol oynamaktadır.

SİPİL A.Ş. tüm çalışanlarının işini sahiplenmesine, bağlılığına, iş etiği ilkeleri içersinde davranışlarına ve yetkinliklerine sonsuz güven duymaktadır.

Bizimle Çalışmak İstermisinizHABERLER  
          GÜNCEL PROJELER
 
 
 
    
   M.O.S.B. 4. Kısım O.S.B. İsmail Sarıgözoğlu Cad. No: 1 MANİSA - Tel: +90 (236) 213 0530Kullanım Şartlari - Gizlilik Politikasi