TASARIM & UYGULAMA
TASARIM & UYGULAMA

 

Sipil Group mühendisliğin; bilim ve tekniği kullanarak ürün ve sistem üretme sanatı olduğuna inanmaktadır. Ülkemizde yapısal çelik malzemelerin ve çelik konstrüksiyonların kullanımı inşaat, otomotiv, tarım, ulaşım, enerji sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde hızla yaygınlaşmaktadır. Sipil Çelik, çeliğin, esnek, güvenli, hafif, hızlı şekillendirilebilen, sürdürülebilir, çevreye uyumlu malzeme niteliğini bünyesindeki uzman mühendis ve mimar teknik kadrosu ile ilke tasarım ve uygulamada güvenlik, ekonomiklik, estetiklik, ilkeleri ile model çelik konstrüksiyonlara ve çelik yapılara dönüştürmektedir.

Sipil Çelik, personeli ve 1.000 ton/ay kapa - sitesiyle kurumsallaşan kalite ve hizmet po - litikasını 2004 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, 2013 yılında DIN EN 1090-2 Çelik yapılar için imalatçı Uygun - luk Sertifikası yanı sıra OHSAS 18001 iş Sağ - lığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 3834 – 2 Kaynaklı İmalat yeterlilik belge - si ve dinamik yük altında çalışan yapılar dahil tüm çelik yapıların tasarım ve üretim yeterli - liği olarak tanımlanan DIN 18800 – 7 class E standardı sertifikası ile kanıtlanmıştır. Sipil Group doğru tasarım ve projenin güven - li, ekonomik estetik uygulamanın temeli ol - duğu bilinciyle tam zamanlı 100’ün üzerinde mühendis mimar ve uzman danışman kadro - su ile bu temelin en sağlam oluşması için ge - rekli bilgi, deneyim ve yeteneğe sahiptir.