HAKKIMIZDA
KALİTE POLİTİKASI

SİPİL GRUP günümüzün hızla değişen piyasa koşullarını ve buna bağlı taleplerini algılamanın, değişimlere uyum sağlamanın yolunun kalite anlayışını sürekli kılmak ve geliştirmekten geçtiğine inanmaktadır.

Buna göre oluşturduğumuz Kalite Politikamızda;

  • Müşteri taleplerini ve memnuniyetini karşılamada, müşteriye olan kalite taahhütleriyle birlikte, SİPİL GRUP ilke ve değerlerini gözeterek ürün ve hizmet sağlamak,
  • Müşterilerine sunduğu ürünlerde çalışanların bilgi ve deneyimleri ile yeni teknolojileri kullanarak en güvenli, estetik, uygun maliyetli tasarımlar gerçekleştirmek,
  • Müşteri beklentilerini yasalar ve standartlar çerçevesinde ürün ve hizmete dönüştürmek,
  • Üretim ve hizmet proseslerini gerçekleştirirken çevre ve iş sağlığı güvenliği kural ve düzenlemelerinden ödün vermeden, çevre ve topluma duyarlı bir şirket kültürünü sürekli kılmak,
  • SİPİL GRUP çalışanlarının, yardımcı yüklenicilerin, tedarikçilerin uyum ve memnuniyet içinde çalıştığı bir kalite sistemi oluşturmak ve bunu korumak,
  • Bu sistem içerisinde çalışanların bilgi ve becerilerini sürekli iyileştirebilecekleri olanakların sunulduğu, iş huzuru ve tatminin önemsendiği bir iş ortamı yaratmak olduğunu vurgulamaktayız.

Tüm bu politikaları uygularken takım çalışmasını, ekip olabilmeyi, kalitenin ve iç ve dış müşteri memnuniyetlerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu bilerek hareket etmekteyiz.