HAKKIMIZDA
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

Biz çalışanlarımıza, Yan Sanayilerimize, Müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Nihai hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;
 

  • İnşaat, Plastik, Çelik ve Enerji konularındaki faaliyet alanlarımıza ilişkin İş sağlığı-Güvenliği, Çevre mevzuatı, tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi, 
  • Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi, 
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, 
  • İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı, 
  • Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp, kaynak kullanımımızı ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi, 
  • İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının önlenmesi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi için proseslerimizin gerektirmesi durumunda gerekli özel önlemleri almayı, 

 

Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.