HAKKIMIZDA
MİSYON & VİZYON

SİPİL GRUP tüm girişimlerinde, değer bilmek, değer yaratmak ilkesiyle

  • Müşteri, tedarikçi, yardımcı yüklenici ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmayı,
  • Bilimi ve tekniği kullanarak toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını,
  • Çevrenin ve doğanın korunmasını hedefleyen bir anlayışla ürün ve hizmet üretmeyi misyon kabul etmektedir.

Bu misyonu yerine getirmek için;

  • Çalışanlarımızla birlikte geçmiş deneyimleri gözeterek, katılımcı ve takım olma anlayışını sürdürmeyi
  • Çağdaş bilgi ve teknolojilerden azami oranda yararlanarak, sürekli araştırmayı, geliştirmeyi, yenilenmeyi
  • Ulusal ve uluslararası ölçekte bilinir, tanınır ve aranır kurumsal bir firma olmayı vizyonu olarak benimsemiştir

Kalitenin misyonumuza ulaşmada, başarıyı yakalamada çok önemli bir etken olduğunu bilerek, bir dünya şirketi olma yolunda ilerleyişimiz devam edecektir.