Türkçe English Deutsch Français italiano русский

     TANITIM

SİPİL A.Ş.’de kurulu bulunan Ar-Ge bölümüne bağlı olarak ‘Temiz Enerji’ konusunda yapılan çalışmalar 2010 ve 2011 yıllarında hazırlanarak devam etmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda SİPİL. A.Ş. bünyesinde SİPİL ENERJİ GRUBU kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Bilindiği üzere ülkemiz Doğu Karadeniz Bölgemiz hariç olmak üzere bir ‘güneş ülkesi’ niteliğindedir. 104GWth dünya güneş enerjisi ısıl kapasitesinin %6,2’si ülkemizdedir ve bu oran AB ülkelerinin toplamının yaklaşık yüzde %50 sinden fazladır. Ülkemizde yıllık ortalamanın güneşlenme süresi 2640 saattir ve günlük toplam 7.2 saate karşılık gelmektedir. Yıla metrekareye ortalama 1311 kWh ışınım şiddeti düşmektedir. Bu potansiyelin yıllık 87.5 milyon ton eşdeğer petrole (TEP) denk geldiği bilinmektedir. Sadece bu veriler ülkemizin bir güneş ülkesi olduğunun somut göstergesidir. 

Ülkemizde güneş enerjisi potansiyelinde durum böyle iken, rüzgar potansiyeli hesaplamaları ise 2007 yılında tamamlanmıştır. Bu hesaplamalarda yer seviyesinden 50m yükseklikte 7.5 m/s üzeri rüzgar hızlarına sahip alanlarda kilometrekare başına 5MW gücünde rüzgar santrali kurulabileceği kabul edilmiştir. Bu kabuller ışığında Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli 48 bin MW olarak belirlenmiştir. Bu potansiyele karşılık gelen toplam alan Türkiye yüzölçümünün %1.30’unu oluşturmaktadır. Yine bu verilerden anlaşılacağı üzere ülkemiz aynı zamanda bir rüzgar ülkesidir. 

Ülkemizdeki bu zengin güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini en etkin ve yaygın şekilde kullanmak fosil yakıtlara bağlı olarak pahalı ve çevreyi kirleten, dışa bağımlılığımızı ve dış ticaret açığımızı arttıran ihlal enerji miktarını en aza indirmek için SİPİL ENERJİ GRUBU olarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu kapsamda Güneş Enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili ekonomik, verimli ve kaliteli fotovoltaik panel, invertör ve diğer tüm ekipmanları siz değerli müşterilerimiz halkımıza sunmanın gururu ve sevincini yaşamaktayız.

İnşaat, plastik ve çelik sektörlerinde 29 yıldır ürün ve hizmet üreten SİPİL A.Ş. mühendislik grubunun bilgi ve deneyimini bu kez Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi üretimine taşımayı hedeflemiştir. 

SİPİL ENERJİ GRUBU 2011 yılından bugüne TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahiptir ve teknolojik alt yapısıyla en kısa zamanda ülke genelinde yenilebilir enerji sektöründe öncü bir kuruluş olma hedefine ulaşacaktır. Bize bu onuru yaşatan iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.HABERLER  
          GÜNCEL PROJELER
 
 
 
    
   M.O.S.B. 4. Kısım O.S.B. İsmail Sarıgözoğlu Cad. No: 1 MANİSA - Tel: +90 (236) 213 0530Kullanım Şartlari - Gizlilik Politikasi