Türkçe English Deutsch Français italiano русский

     DEĞİŞİMİ YÖNETMEK...

Geçtiğimiz yıl MBA öğrenimimi tamamlamak üzere Londra'da bulundum. Londra gibi finans, teknoloji ve küresel iş trendlerini yakından takip eden bir şehirde bulunmak bana bu konuları birebir olarak konunun uzmanlarından dinleme şansını tanıdı. Bir yıl boyunca katıldığım 100'e yakın konuşma, konferans, çalıştay ve girişimcilik zirvesinde bu akımların 4 merkez etrafında toplandığını gözlemledim: Nesnelerin İnterneti, Paylaşım Ekonomisi, Büyük Veri ve sektörümüz için de en önemli değişim trendi olan Sanayi 4.0…

Sanayi 4.0'ın sektörümüzü derinden etkileyecek bir akım olduğu aşikâr. Bu trendin; pazar, sektör ve müşteri/tüketici gerçekliklerini gözönünde bulundurarak, en doğru yerinde ne kadar ve nasıl yer alacağımız ise bugünlerde hepimizin odaklandığı veya odaklanması gereken konu. BEYSAD olarak sektörümüzün bulunması gereken yeri tartışmak, tüm paydaşlarda gerekli farkındalığı yaratmak ve üyelerimizin kafasındaki soruların cevaplanabilmesini sağlamak amacıyla birçok çalışma yapmaya başladık.
 
Geçtiğimiz günlerde BEYSAD önderliğinde yapılan BE4 (BEfore) etkinliğinde, trendin tüm paydaşları; teknoloji üreticileri, ana sanayi, yan sanayi ve üniversitelerden temsilciler biraraya geldi. Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen sunumlar, konuşmalar ve uygulama örnekleri ile hem farkındalık oluşturmak, hem de vizyon geliştirmek adına önemli adımlar atıldı. Son günlerde her sanayi bölgesinde, her şehrin ticaret odasında yapılan genel farkındalık etkinliklerinden daha etkili olmasının sebebi ise tamamen beyaz eşya sektörüne odaklı ve konunun sektörün dinamikleri ile birarada değerlendiriliyor olmasıydı.
Farkındalık oluşumunun ardından tam günlük bir çalıştay ile gerekli yol haritasını çizmeye odaklandık. SWOT analizi ile başlayan, tüm sektör paydaşları için yapılan hedef ve görev tanımlarının oluşturulması ile devam eden çalıştayın çıktısı olarak ise pilot projeler oluşturuldu.  BEYSAD'ın çalışmalarının bel kemiği ve sektörümüzün uzun yıllarda geliştirdiği bilgi, tecrübe ve ilişkilerin göstergesi olan strateji belgemizin ve belgeyi geliştirmek ve yaşatmak üzere çalışmalar yapan komitelerimizin de gündeminde yoğun olarak Sanayi 4.0 mevcut.
 
Ancak bu çalışmaların yanı sıra BEYSAD'ın, en büyük katkıyı üyelerimizin Sanayi 4.0 trendini yakalamak konusundaki başarı hikâyelerini paylaşma düzlemi olarak sağlayacağını düşünüyorum. Çoğu sanayici için; birçok varsayımın, analizin ve karmaşık formüllerin yer aldığı fizibilite çalışmalarından daha ikna edici bir yol gösterici, yaşanmışlık ve sonuç içeren bir başarı veya başarısızlık hikâyesi oluyor. Eğer bu dönüşüm sürecinde, sektör olarak tecrübelerimizi birbirimizle paylaşarak; yapılan hataların tekrarlanmamasını ve doğru uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük etmeyi sağlayabilirsek, global rekabet alanında önemli bir atılım elde ederiz.
 
Sanayi 4.0'ın teknik gerekliliklerini sağlamak, donanım yatırımları yapmak, yazılımları geliştirmek aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bu değişim akımı, iş yapış tarzımızı kökten değiştirmemize neden olacak. Nesnelerin interneti, tüm tüketim sektöründe; paylaşım ekonomisi, hizmet sektöründe oyunbozan global markalarla kendini gösteriyor ve yüzyıllık iş yapış şekillerini kökten tehdit ediyor. Büyük Veri, uzmanların yıllar içinde biriktirdiği tecrübenin pabucunu dama atıyor ve bizi bizden daha iyi bilen markaların oluşmasına öncülük ediyor. Tüm bu değişimlerin içinde şirketlerin, akademisyenlerin ve danışmanlık firmalarının yakın zamanda odaklanmaya başladığı konu ise “değişim yönetimi”. 
Çünkü değişimi doğru yönetemeyenler bu süreçten güçlenerek değil, tam tersine zarar görerek çıkma tehdidi altında olacaklar. Ancak sürekli ve doğru yönde değişimi, iş yapış kültürü haline getirenler için başarı kaçınılmaz olacak.
 
KAYNAK : BEYSAD Aralık 2016 / Sayı 108


HABERLER  
            GÜNCEL PROJELER
   
   
   
      
     M.O.S.B. 4. Kısım O.S.B. İsmail Sarıgözoğlu Cad. No: 1 MANİSA - Tel: +90 (236) 213 0530Kullanım Şartlari - Gizlilik Politikasi